ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ

 

ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ:

» Дискусионен клуб „Зелени алтернативи“ – ръководител Детелина Георгиева;

» Клуб „Бърза помощ в училище“ – ръководител Снежана Неделчева;

» Клуб „Изготвяне на презентации,клипчета“ – ръководител Йорданка Минчева;

» Клуб „Аз – фотографът“ – ръководител Галина Колева;

» Студио „Мажоретен състав“ – ръководител Мирослава Димитрова;

» Клуб „Да изразя себе си чрез танци“ – ръководител Невзие Арифова;

ВЕСТНИК „ОТЗВУК“

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6

Брой 1 2012 – 2013г.

Брой 2 2012 – 2013г.

Брой 3 2012 – 2013г.

Брой 4 2012 – 2013г.

Брой 5 2012 – 2013г.

Брой 6 2012 – 2013г.

Брой 7 2012 – 2013г.

 

Брой 1 2013 – 2014г.

Брой 2 2013 – 2014г.

Брой 3 2013 – 2014г.

Брой 4 2013 – 2014г.

Брой 5 2013 – 2014г.

Брой 6 2013 – 2014г.

Брой 7 2013 – 2014г.

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ:

» Правила за работа

» График за провеждане на ИИД

ГАЛЕРИЯ УСПЕХ: