Работа по проект „Твоят час” в ОУ „Панайот Волов” през учебната 2017/2018 година:

 

»„Уча се да чета и пиша“- I клас – Маринка Цанкова

»„Говоря и пиша правилно на български език“ – 2а клас – Вяра Господинова

»„Чети, пиши правилно“ – 2б клас – Кръстинка Стоянова

»„Чети гладко и изразително“ – 3а клас – Стефка Николова

»„Знам и мога по български език“ – 3б клас – Станислава Койчева

»„Аз уча български език“ – 4 клас – Георги Стойчев

»„Българският език не е труден“ – 6а клас – Валентина Колева

»„От днес мисля за утре – подготовка по български език за НВО“ – 7клас – Валентина Колева

»„Математиката е интересна“ – 7клас – Димитринка Георгиева

»„Пъстър свят“ – 3-4клас – Наталия Георгиева

»„Мажоретен състав“ – 5-7клас – Адриана Георгиева

»„Футбол-момчета“ – 5-7клас – Адриана Георгиева

АНКЕТНА КАРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

 

 

Работа по проект „Твоят час” в ОУ „Панайот Волов” през учебната 2016/2017 година:

 

»“Играй и учи български език“-І-а клас –  Вярка Георгиева Господинова

»„Уча български език“-ІІІ-ти клас – Георги Русев Стойчев

»„Математиката е интересна“- VІ-ти клас – Димитринка Георгиева Иванова

»„Български език и литература в VІ-ти клас“ – Димитричка Петрова Якимова

»„Играя и уча български език“-І-б клас – Кръстинка Ненкова Стоянова

»„Четене с разбиране“/бълг. език/-ІV-ти клас – Маринка Иванова Цанкова

»„Шарена въртележка“-ІІ-ІV – Мима Атанасова Ганчева

»„Пъстър свят-пеем, рисуваме и учим английски език“ІІ-ІV – Наталия Димитрова Георгиева

»“Футбол“- момчета-V-VІІІ – Недялко Атанасов Иванов

»„Песни и танци на народите“V-VІІІ – Петя Симеонова Хаджиева

»„Хранене и здраве“ V-VІІІ – Снежана Колева Неделчева

»„Чети гладко и изразително“-/бълг. език/ ІІ-ри клас – Стефка Стефанова Николова

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
АНКЕТНА КАРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА