Бенефициент – Министерство на образованието

 

 

Дейностите, по които работи ОУ “Панайот Волов“, са:

Дейност 1: „Закупуване на технически средства за педагогически
специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“.

Дейност 2: „Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“
Обучението е насочено към подпомагане на учениците за придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи и е с продължителност 4 учебни часа.

Дейност 3: „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“.
Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици и е с продължителност 6 академични часа.