Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование.

Във връзка с повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране), в ОУ „Панайот Волов“ са създадени:

Клуб по интереси „Дигитално, лесно и интересно“ в IV клас с ръководител г-жа Ценка Милева;

Клуб по интереси „Дигитален свят“ – V- VII клас с ръководител г-жа Йорданка Минчева;

 

 

Пряк път до проекта:     https://www.mon.bg/bg/100725

Пряк път до електронната платформа:    https://oud.mon.bg/