ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ“ КЪМ ОУ“П. ВОЛОВ“ – гр. ДОБРИЧ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 09.01.2020г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 29.06.2020г.