ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА ЗА ОС

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 09.01.2019г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 27.06.2019г.