ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ“ КЪМ ОУ“П. ВОЛОВ“ – гр. ДОБРИЧ

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА ЗА ОС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 11.01.2021г.

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.01.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 27.01.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 22.02.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 21.06.2017г.

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.01.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 15.01.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 20.06.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.09.2018г.

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 09.01.2019г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 27.06.2019г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 09.01.2020г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 29.06.2020г.