ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ“ КЪМ ОУ“П. ВОЛОВ“ – гр. ДОБРИЧ

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА ЗА ОС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.01.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 27.01.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 22.02.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 21.06.2017г.

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.01.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 15.01.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 20.06.2018г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 05.09.2018г.

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 09.01.2019г.