БЪДИ ЕДИН ОТ НАС!

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Подаване на заявления за записване – 17.01.2022г. до 31.05.2022 / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

»Родителска среща -

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;

 

IMG_0452