ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Приемане на заявления на кандидати за прием в първи клас – първо класиране – 01.05.2024г. до 27.05.2024г. / 8.00ч-16.00ч./

»Приемане на заявления на кандидати за прием в първи клас – второ класиране – 10.06.2024г. до 14.06.2024г. / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПЛАН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /01.06.2024г./

СВОБОДНИ МЕСТА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 6

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ /17.06.2024г./

СВОБОДНИ МЕСТА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 6

                                                                                                                                                                                                  

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 26.08.2023г.;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;