ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Подаване на заявления за записване – 13.01.2021г. до 31.05.21г. / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Асен Асенов

Баран Сергеев

Габи Христова

Едже Юсеин

Емилия Асенова

Ердован Красенов

Мария Шибилева

Мерт Галинов

Росен Демирев

Росен Станев

Христо Христов

Шентюрк Красенов

Анджели Райкова

Нихал Илдъс

Емили Господинова

Акъ Ерджан

Асен Невянов

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 27.08.2021;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;