ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Подаване на заявления за записване – 03.01.2019г. до 31.05.2019 / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 25.08.2019;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;