ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Подаване на заявления за записване – 06.01.2020г. до 29.05.20г. / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Ана Анкова

Анджелика Ангелова

Андриан Галев

Бирджан Емилов

Габриела Николаева

Георги Христов

Дженгиз Андреев

Инджегюл Сали

Красимир Николаев

Раим Раимов

Росен Демирев

Снежана Атанасова

Станислав Гинков

Назлъ Кирова

Галин Иванов

Дамла Иванова

Митко Михайлов

Сабрина Демирева

Нур Керимова

Николай Красимиров

Николай Иванов

Ангел Атанасов

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Ана Анкова

Анджелика Ангелова

Андриан Галев

Бирджан Емилов

Габриела Николаева

Георги Христов

Дженгиз Андреев

Инджегюл Сали

Красимир Николаев

Раим Раимов

Росен Демирев

Снежана Атанасова

Станислав Гинков

Назлъ Кирова

Галин Иванов

Дамла Иванова

Митко Михайлов

Сабрина Демирева

Нур Керимова

Николай Красимиров

Николай Иванов

Ангел Атанасов

 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 25.08.2020;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;