ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Приемане на заявления на кандидати за прием в първи клас – първо класиране – 01.05.2023г. до 26.05.2023г. / 8.00ч-16.00ч./

»Приемане на заявления на кандидати за прием в първи клас – второ класиране – 12.06.2023г. до 16.05.2023г. / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /01.06.2023г./

СВОБОДНИ МЕСТА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 6

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ /19.06.2023г./

СВОБОДНИ МЕСТА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 5

                                                                                                                                                                                                  

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 26.08.2023г.;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;