ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

»Подаване на заявления за записване – 17.01.2022г. до 31.05.22г. / 8.00ч-16.00ч./

в ОУ ,,П. Волов“,  I етаж – при секретарката на училището;

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – ДОБРИЧ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

АЛЕКС МИТКОВ                                                                                                                                                                                                                ГАЛИН СЛАВОВ
ГАНКА СЪБЕВА
ГЕНО НАСКОВ
ГЕОРГИ ШИБИЛЕВ
ГЕОРГИ НАСКОВ
ДЖЕВАТ ЖИВКОВ
ДУЙГУ ОСМАН
ЕДА ХЮСЕИН
ЕРГИН КРАСЕНОВ
ЕФЕ КЛИМЕНТОВ
ЗОРНИЦА АНТОНОВА
НАДЕЖДА МИТЕВА
ОЗАН ДЕМИРОВ
РАДОСТИНА ФИЛИПОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

АЛЕКС МИТКОВ                                                                                                                                                                                                                ГАЛИН СЛАВОВ
ГАНКА СЪБЕВА
ГЕНО НАСКОВ
ГЕОРГИ ШИБИЛЕВ
ГЕОРГИ НАСКОВ
ДЖЕВАТ ЖИВКОВ
ДУЙГУ ОСМАН
ЕДА ХЮСЕИН
ЕРГИН КРАСЕНОВ
ЕФЕ КЛИМЕНТОВ
ЗОРНИЦА АНТОНОВА
НАДЕЖДА МИТЕВА
ОЗАН ДЕМИРОВ
РАДОСТИНА ФИЛИПОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА

 

 

 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В  I-ВИ КЛАС СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

»Заявление /по образец на училището/, в което задължително е вписана адресната регистрация;

»Сверяване данните на ученика с тези от акта за раждане;

»Удостоверение за училищна готовност/завършена предучилищна група/подготвителен клас/;

Забележка:

»Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – до 26.08.2022;

»Записването на ученици със СОП става след одобрението от училищен екип;