За учениците от начален етап:

» целодневно обучение;

» спортни игри;

» компютърно обучение;

» чуждоезиково обучение;

» зелени училища;

» игротеки;

 

За учениците от прогимназиален етап:

» участия в мероприятия по еко-образователна програма;

» художествени и спортни танци;

» участия в регионални и национални спортни състезания;

» допълнителни часове по чужд език;

» занимания в зали с мултимедия;

» ползване на съвременни компютърни зали с интернет;

» участие в проекти;

 

Извънкласни дейности:

» баскетбол;

» тенис на маса;

» изобразително изкуство;

» футбол;

» художествени танци;

» шах;