Име  Презиме  Фамилия

Длъжност

ПКС

Ивелин Мирчев Иванов директор

І

Миглена Радева Стоянова зам.-директор

І

Валентина  Йорданова Колева гл.учител в прогимназиален етап

ІІ

Галина Василева педагогически съветник
Димитричка Борисова Николова ст. учител в ПИГ в начален етап
Галина Георгиева Петрова учител в начален етап
Пламена Василева ст. учител в начален етап

IV

Георги Русев Стойчев ст. учител в начален етап  IV
Маринка Иванова Цанкова ст. учител в начален етап

V

 Ценка Милева Желева ст. учител в начален етап

V

Ненко Енчев Калчев ст. учител в начален етап
Наталия Димитрова Георгиева ст. учител в начален етап, английски език  V
Нели Николова Петкова ст. учител в начален етап  IV
Юлияна Любенова Прокопиева ст. учител в ПИГ в начален етап  IV
Виолета Георгиева Митева ст. учител в ПИГ в начален етап
Димитричка Якимова ст. учител в прогимназиален етап БЕЛ     IV
Стойка Петкова Гроздева ст. учител в прогимназиален етап Английски език     IV
Петър Маргаритов Георгиев ст. учител в прогимназиален етап Математика;ИТ
Йорданка Стоянова Недева ст. учител в прогимназиален етап История; География    IV
Мария Иванова лектор в прогимназиален етап Биология; Химия
Йорданка Иванова Минчева ст. учител в прогимназиален етап Математика;Физика; ИТ

    IV

Мирослав Вълков Спасов ст. учител в прогимназиален етап изобразително изкуство; технологии

ІІ

Адриана Георгиева учител в прогимназиален етап Физическо възпитание  IV