Име  Презиме  Фамилия

Длъжност

ПКС

Ивелин Мирчев Иванов директор

І

Миглена Радева Стоянова зам.-директор

І

Валентина  Йорданова Колева гл.учител в прогимназиален етап

ІІ

Галина Пенчева Василева педагогически съветник  IV
Христо Митков Димитров учител на ГЦОУД в начален етап
Венета Трендафилова Минчева учител на ГЦОУД в начален етап
Георги Русев Стойчев ст. учител в начален етап  III
Ценка Милева Желева ст. учител в начален етап

III

Ивелина Христова Илиева ст. учител в ПГ     II
Наталия Димитрова Георгиева ст. учител в начален етап, английски език  III
Нели Николова Петкова ст. учител в начален етап,английски език  III
Юлияна Любенова Прокопиева ст. учител в ПИГ в начален етап  III
Виолета Георгиева Митева ст. учител в ПИГ в начален етап
Димитричка Петрова Якимова ст. учител в прогимназиален етап БЕЛ     III
Анелия Василева Илиева учител в прогимназиален етап Английски език
Петър Маргаритов Георгиев ст. учител в прогимназиален етап Математика;ИТ  V
Кристина Христова Кръстева ст. учител в прогимназиален етап История; География
Валентина Веселинова Маринова ст. учител в прогимназиален етап Биология; Химия
Йорданка Иванова Минчева ст. учител в прогимназиален етап Математика;Физика; ИТ

    III

Виолина Атанасова Василева ст. учител в прогимназиален етап изобразително изкуство; технологии
Адриана Георгиева Георгиева учител в прогимназиален етап Физическо възпитание  III