Име  Презиме  Фамилия

Длъжност

ПКС

Ивелин Мирчев Иванов директор

І

Миглена Радева Стоянова зам.-директор

І

Валентина  Йорданова Колева гл.учител в прогимназиален етап

ІІ

Галина Пенчева Василева педагогически съветник
Пламена Василева Добрева ст. учител в начален етап

IV

Георги Русев Стойчев ст. учител в начален етап  IV
 Ценка Милева Желева ст. учител в начален етап

V

Ненко Енчев Калчев ст. учител в начален етап
Наталия Димитрова Георгиева ст. учител в начален етап, английски език  V
Нели Николова Петкова ст. учител в начален етап  IV
Юлияна Любенова Прокопиева ст. учител в ПИГ в начален етап  IV
Виолета Георгиева Митева ст. учител в ПИГ в начален етап
Димитричка Петрова Якимова ст. учител в прогимназиален етап БЕЛ     IV
Стойка Петкова Гроздева ст. учител в прогимназиален етап Английски език     IV
Петър Маргаритов Георгиев ст. учител в прогимназиален етап Математика;ИТ  V
Йорданка Стоянова Недева ст. учител в прогимназиален етап История; География    IV
Мария Петкова Иванова ст. учител в прогимназиален етап Биология; Химия II
Йорданка Иванова Минчева ст. учител в прогимназиален етап Математика;Физика; ИТ

    IV

Мирослав Вълков Спасов ст. учител в прогимназиален етап изобразително изкуство; технологии

ІІ

Адриана Георгиева Георгиева учител в прогимназиален етап Физическо възпитание  IV