» Компютърни зали

» Физкултурни салони

» Богата библиотека

» Етнографски музей

» Училищен музей

За свободното време:

» Клубове: спортни, танцови, художествени

» Игротека

» Пътувания с учебна цел

» Участие в проекти

» Непрекъснат достъп до Интернет

» Видеозали с мултимедийни системи

» Педагогически съветник

» Училищен стол и бюфети – безплатни закуски и безплатен обяд за учениците от първи и втори клас

» Медицински кабинет

» Логопед

» Ресурсен учител

» Охрана