ОУ „Панайот Волов“ – гр. Добрич разполага с:

» Компютърни зали с интернет достъп;

» Зали за мултимедийни презентации;

» Библиотека и читалня, оборудвани с Е-литература и дидактически пособия;

» Стол и бюфети в сградата на училището;

» Съвременни кабинети по физика, химия и чуждоезиково обучение;

» Физкултурни салони;

» Училищен архив;

» Музеи;