» БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2024г

» БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2023г

» Второ тримесечие на 2023г

» Трето тримесечие на 2023г

» Четвърто тримесечие на 2023г

» БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2022г

» Второ тримесечие на 2022г

» Трето тримесечие на 2022г

» Четвърто тримесечие на 2022г

» БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2021г

» Второ тримесечие на 2021г

» Трето тримесечие на 2021г

» Четвърто тримесечие на 2021г.

» БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2020г

» Второ тримесечие на 2020г

» Трето тримесечие на 2020г

» Четвърто тримесечие на 2020г.

» БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2019г.

» Второ тримесечие на 2019г.

»Трето тримесечие на 2019г.

» Четвърто тримесечие на 2019г.

» БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2018г.

» Второ тримесечие на 2018г.

» Трето тримесечие на 2018г.

» Четвърто тримесечие на 2018г.

» БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2017г.

» Второ тримесечие на 2017г.

» Трето тримесечие на 2017г.

» Четвърто тримесечие на 2017г.

» БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

» Първо тримесечие на 2016г.

» Второ тримесечие на 2016г.

» Трето тримесечие на 2016г.

» Четвърто тримесечие на 2016г.