Какво трябва да знаем за COVID 19?

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 

ГРАФИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МЕРОПРИЯТИЯ В УЧИЛИЩЕ