Какво трябва да знаем за COVID 19?

 

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЦДО

 1. 13.00– 13.20
 2. 13.30 – 13.50
 3. 14.00 – 14.20
 4. 14.30 – 14.50

НАЧАЛЕН ЕТАП

 1. 8.30– 8.50
 2. 9.00 – 9.20
 3. 9.30 – 9.50
 4. 10.10 – 10.30
 5. 10.40 – 11.00
 6. 11.10 – 11.30

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В НЕ

 

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.40 – 9.10
 3. 9.20 – 9.50
 4. 10.10– 10.40
 5. 10.50 – 11.20
 6. 11.30 – 12.00

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПЕ

 

ГРАФИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МЕРОПРИЯТИЯ В УЧИЛИЩЕ