По желание на родителите:

» Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню;

» Следобедни занимания на децата към ПИГ;

» Спортни клубове:

» шах;

» футбол;

» волейбол;

» спортни танци;

» Школа за приложни и изобразителни изкуства;

» Пътувания с учебна цел;

» Зелени училища;

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК