ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

» Задължителна работа с малките ученици от 8.00 до 12.00 часа, разпределени в 5 учебни часа дневно по 30 минути;

» Занимания по интереси след задължителната подготовка;

 

По желание на родителите:

» Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню;

» Следобедни занимания на децата към ПИГ;

» Спортни клубове:

» шах;

» футбол;

» волейбол;

» спортни танци;

» Школа за приложни и изобразителни изкуства;

» Пътувания с учебна цел;

» Зелени училища;

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП