УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДЕН

ЧАС

Валентина  Колева БЕЛ Четвъртък 7.30-8.10ч
Димитричка Якимова БЕЛ Понеделник 7.30-8.10ч
Анелия Илиева АЕ Сряда, Четвъртък 7.30-7.50ч
Валентина Маринова Химия, Биология, Вторник 12.45-13.25ч
Петър Георгиев Математика Понеделник, Вторник 7.30-7.50ч
Кристина Христова История, География Понеделник 7.30-8.10ч
Йорданка  Минчева Физика, Математика Понеделник, Вторник 7.30-7.50ч
Адриана Георгиева ФВС Вторник 11.50-12.35ч
Виолина Атанасова Изобразително изкуство Сряда 13.00-13.40ч