ЗА  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

  ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

    МЯСТО НА    ПРОВЕЖДАНЕ
 Нели Николова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.103
 Ненко Калчев  понеделник 11,20-12,05ч  Каб.202
 Виолета Митева  понеделник 12,20-12,05ч  Каб.102
 Юлияна Любенова  понеделник 12,20-12,05ч  Каб.103
 Ценка Милева понеделник, Вторник 7,30-7,50ч Каб.103
 Димитричка Борисова понеделник 12,20-12,05ч Каб.103
 Георги Русев Стойчев понеделник,Вторник
7,30-7,50ч  Каб.201
 Маринка  Цанкова понеделник, Вторник 7,30-7,50ч  Каб.204
 Наталия Георгиева  понеделник, сряда 7,30-7,50ч  Каб.206