ЗА  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

  ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

    МЯСТО НА    ПРОВЕЖДАНЕ
 Нели Николова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.103
 Ненко Калчев  понеделник 11,30-12,05ч  Каб.202
 Виолета Митева  понеделник 12,20-13,00ч  Каб.102
 Юлияна Любенова  понеделник 12,20-13,00ч  Каб.103
 Георги Русев Стойчев  понеделник Вторник
7,30-7,50ч  Каб.201
 Маринка Иванова Цанкова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.204
 Наталия Георгиева  Петък 12,20-13,00ч  Каб.206