ЗА  УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

  ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

    МЯСТО НА    ПРОВЕЖДАНЕ
 Пламена Василева  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.201
 Кръстинка Ненкова Стоянова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.202
 Стефка Стефанова Николова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.102
 Станислава Иванова Койчева  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.103
 Георги Русев Стойчев  понеделник Вторник
7,30-7,50ч  Каб.206
 Маринка Иванова Цанкова  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.204
 Наталия Георгиева  понеделник Вторник 7,30-7,50ч  Каб.208