УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДЕН

ЧАС

Димитричка Якимова БЕЛ, Музика петък 8ч.
Анелия Илиева АЕ, Химия, Биология, ЧП понеделник 8ч.
Николета Павлова-Иванова БЕЛ, ТП четвъртък, петък 8ч.
Кристина Христова История, География, Физика сряда 8ч.
Мариян Иванов Математика, ИТ сряда, четвъртък, петък 8ч.
Адриана Георгиева ФВС петък 8ч.