УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Ценка Милева Понеделник 13.20-14.00ч.
Георги Русев Стойчев Петък 12.25-13.00ч.
Маринка Иванова Цанкова Петък 12.20-13.00ч.
Наталия Георгиева Петък 12.20-13.00ч.
Нели Николова Петкова Понеделник 12.25-13.00ч.