ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Нели Николова петък
Каб.203
Виолета Митева понеделник Каб.203
Юлияна Любенова понеделник Каб.204
Ценка Милева понеделник Каб.103
Миглена Радева петък
Каб.201
Георги Стойчев петък
Каб.204
Наталия Георгиева петък
Каб.205
Ивелина Илиева понеделник
13.30 – 14.00ч Каб.105