УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Ценка Милева Понеделник 13.25-14.05ч.
Георги Русев Стойчев Понеделник 13.25-14.05ч.
Маринка Иванова Цанкова Петък 12.20-13.00ч.
Наталия Георгиева Петък 12.20-13.00ч.
Нели Николова Петкова Понеделник 12.30-13.05ч.