УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Кръстинка Ненкова Стоянова Петък 6ч.
Стефка Стефанова Николова Понеделник 6ч.
Станислава Иванова Койчева Понеделник 7ч.
Пламена Василева Вторник 6ч.
Георги Русев Стойчев Понеделник 6ч.
Маринка Иванова Цанкова Вторник 5ч.
Наталия Георгиева Петък 6ч.
Виолета Георгиева Митева Сряда 16,00-16,40ч.
Нели Николова Петкова Понеделник 16,00-16,40ч.
Юлияна Любенова Прокопиева Понеделник 16,00-16,40ч.