ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Нели Николова вторник Каб.105
Ценка Милева понеделник Каб.104
Георги Стойчев петък
Каб.102
Наталия Георгиева петък Каб.103