ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети – втори срок учебна 2023/2024 година

ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети – първи срок учебна 2023/2024 година