ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

БЕЛ – ЗУЧ – > 01.07.2021г.

БЕЛ – ИУЧ – > 01.07.2021г.

АЕ – - > 02.07.2021г.

Математика – - > 05.07.2021г.

Човекът и природата – - > 06.07.2021г.

Биология – - > 06.07.2021г.

Химия – - > 07.07.2021г.

История – - > 08.07.2021г.

География – - > 09.07.2021г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

БЕЛ – ЗУЧ – > 31.08.2021г.

БЕЛ – ИУЧ – > 31.08.2021г.

АЕ – - > 27.08.2021г.

Математика – - > 30.08.2021г.

Човекът и природата – - > 24.08.2021г.

Биология – - > 24.08.2021г.

Химия – - > 23.08.2021г.

История – - > 25.08.2021г.

География – - > 26.08.2021г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изпити са с начало 9.00 часа