ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

БЕЛ – ЗУЧ – > 01.07.2022г.

БЕЛ – ИУЧ – > 01.07.2022г.

АЕ – – > 11.07.2022г.

Математика – – > 04.07.2022г.

Човекът и природата – – > 07.07.2022г.

Биология – – > 08.07.2022г.

Химия – – > 07.07.2022г.

История – – > 05.07.2022г.

География – – > 06.07.2022г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

БЕЛ – ЗУЧ – > 31.08.2022г.

АЕ – – > 29.08.2022г.

Математика – – > 30.08.2022г.

Човекът и природата – – > 23.08.2022г.

Биология – – > 24.08.2022г.

Химия – – > 23.08.2022г.

История – – > 25.08.2022г.

География – – > 26.08.2022г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изпити са с начало 9.00 часа