2017/2018 ГОДИНА

 

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

10.05.2018г.

МАТЕМАТИКА

14.05.2018г.

ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО

16.05.2018г.

ЧОВЕК И ПРИРОДА

17.05.2018г.

 

 

 

VII КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

21.05.2018г.

МАТЕМАТИКА

23.05.2018г.