2019/2020 ГОДИНА

 

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

27.05.2020г.

МАТЕМАТИКА

28.05.2020г.

 

 

VII КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

09.06.2020г.

МАТЕМАТИКА

11.06.2020г.