2020/2021 ГОДИНА

 

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

27.05.2021г.

МАТЕМАТИКА

28.05.2021г.

 

 

VII КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

16.06.2021г.

МАТЕМАТИКА

18.06.2021г.