2021/2022 ГОДИНА

 

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

26.05.2022г.

МАТЕМАТИКА

27.05.2022г.

 

 

VII КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

14.06.2022г.

МАТЕМАТИКА

16.06.2022г.