ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИКА ПО ПЪТЯ ОТ ДОМА ДО УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО.