АДРЕС:                                                                                                                                                                                                                                                                   9300, ГРАД ДОБРИЧ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 48

 

ТЕЛЕФОНИ:

ДИРЕКТОР: 058/ 662-729;

GSM: 0889/ 745-574; 0885/ 988-461;

 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР: 058/ 667-163;

GSM: 0888/ 968-170;

 

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ: 058/ 667-163;

 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 058/ 661-560;

» ГЛ. СЧЕТОВОТИТЕЛ: 0884/ 311-477;

» ЗАС: 0884/ 311-479;

 

E-mail: ou_volov@abv.bg